Het probleem met traditionele feedback is dat het vaak gericht is op het evalueren van het verleden en het benadrukken van fouten. Dit kan leiden tot defensieve reacties, demotivatie en een focus op problemen in plaats van de nadruk te leggen op groei en ontwikkeling.  

Enkele mogelijke problemen met traditionele feedback zijn: Nadruk op fouten leggen en terugkijken in plaats van vooruitkijken, beoordelingsgericht.

We gaan de nadruk leggen op het identificeren van sterke punten en het geven van constructieve suggesties om deze verder te ontwikkelen. 

Feedforward is aldus veel meer gericht op het bevorderen van een positieve en constructieve omgeving, waarin medewerkers openlijk ideeën kunnen delen, zich kunnen ontwikkelen en van elkaar kunnen leren.

Kenmerken van een feedforward cultuur kunnen zijn:

  • Toekomstgerichte focus: De nadruk ligt op het identificeren van mogelijkheden voor groei en ontwikkeling, in plaats van het benadrukken van fouten uit het verleden.
  • Positieve en constructieve benadering: Feedback is gericht op het aanmoedigen van positieve veranderingen en het bieden van suggesties voor verbetering in plaats van kritiek te geven.
  • Open communicatie: Medewerkers worden aangemoedigd om ideeën vrijelijk te delen, feedback te geven en te ontvangen, en samen te werken aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen.
  • Groei- en ontwikkelingsgericht: Medewerkers worden gestimuleerd om hun sterke punten verder te ontwikkelen, nieuwe vaardigheden te verwerven en te groeien in hun functie.
  • Betrokkenheid en samenwerking: Een feedforward cultuur bevordert een omgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen, betrokken zijn bij hun werk en actief samenwerken om gezamenlijke doelstellingen te bereiken.

Het inburgeren van een feedforward cultuur vereist een gedeelde inzet van leiders en medewerkers om open communicatie, vertrouwen en een positieve mindset te bevorderen. 

De leiders geven in deze  feedback met de intentie om anderen te helpen groeien en hun potentieel te maximaliseren. Het is gericht op het creëren van een positieve en constructieve omgeving waarin medewerkers openlijk ideeën kunnen delen, zich kunnen ontwikkelen en van elkaar kunnen leren. 

Door een feedforward benadering te omarmen, kunnen organisaties en individuen een cultuur van groei, samenwerking en positieve verandering creëren, waarbij de nadruk ligt op toekomstige mogelijkheden en het benutten van ieders potentieel. Het draagt dus zeer zeker bij aan een productieve en stimulerende werkomgeving waarin individuele groei en organisatie succes wordt gegarandeerd.

Hoe hiermee starten? Contacteer ons Solut helpt jou graag op weg.

Ontdek hier alle Solut diensten, want wij zijn meer dan enkel een loonsecretariaat.

Solut garantie op succes inspireert je met prikkelende blogs en belangrijke info, want wij geven om werkgever en werknemer. Wil je geen enkele blog of info missen? Volg ons op FacebookLinkedIn en Instagram.